Toimintasuunnitelma 2019

Polvijärven Eläkkeensaajat ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Yleistä

Toimintavuosi on Polvijärven Eläkkeensaajat ry:n juhlavuosi. Alkuvuoden toiminta keskittyykin suurelta osin juhlatilaisuuden järjestämiseen.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa (yhdistyksen säännöt 2 §).

 

Kokoustoiminta

Sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset pidetään sääntöjen määrääminä ajankohtina. Syyskokouksesta ilmoitetaan Outokummun Seudussa. Kevätkokouksesta ilmoitetaan alkuvuonna ilmestyvässä jäsentiedotteessa. Hallitus kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä (4)  kertaa. Asetetut työryhmät ja toimikunnat kokoontuvat tarvittaessa.

 

Tiedottaminen

Jäsentiedote lähetetään jokaiselle jäsenelle vuoden alkupuolella. Tapahtumista tiedotetaan Outokummun Seudun järjestöpalstalla sekä yhdistyksen kotisivuilla. Eläkkeensaajat-lehti ilmestyy jäsenistölle kuusi kertaa vuodessa.

 

Talous ja varainhankinta

Toimintamme rahoittamiseksi keräämme mainosilmoituksia liikeyrityksiltä ja yhteisöiltä. Perinteisiä arpajaisia järjestetään eri tapahtumissa. Jäsenmaksuista jää osa yhdistyksen toimintaan.

 

Harrastustoiminta ja kampanjat

Toimintakaudella järjestetään viikoittain boccia-peli sekä bingo kerran kuukaudessa. Osallistumme valtakunnalliseen liikuntahaasteeseen, syksyn kuntoviikkotapahtumaan ja toimimme vapaaehtoisina ulkoiluttajina vanhusten hoitopaikoissa. Jatkamme Verkosta virtaa-koulutuksiin osallistumista.

 

 

Retket ja kulttuuri

Menemme talvikautena Joensuun kaupunginteatteriin ja kesäkaudella Kinahmon kesäteatteriin. Lisäksi järjestämme jo perinteeksi muodostuneen syysretken lähialueelle sekä pikkujouluruokailun.

 

Muut tapahtumat

Yhdistys täyttää 50 vuotta ja sitä juhlistamme isolla tapahtumalla huhtikuussa.

Osallistumme piirin järjestämään bocciakilpailuun.

Järjestämme maaliskuussa pilkkikilpailut (Eläkkeensaajat vs. Eläkeliitto).

 

Osallistuminen

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Osallistumme Eläkkeensaajien Keskusliiton ja piirin järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

Osallistumme Polvijärven kunnan  kolmevuotiseen yhteishankkeeseen Voimaa vanhuudesta.

 

Toimintavuoden 2019 tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen iloa.